Arhiv narodnih priča: IEF-ov Aarne-Thompsonov katalog

ief

Arhiv narodnih priča ili kako je kasnije nazvan Aarne-Thompsonov katalog nastao je tijekom 1950-ih i 1960-ih godina u okviru prvog kompleksnijeg infrastrukturnog projekta Instituta za etnologiju i folkloristiku (tada Instituta za narodnu umjetnost) u području usmene književnosti. U okviru tog projekta, koji je trebao rezultirati objavljenim katalogom tipova usmenih priča, prema Aarne-Thompsonovu sistemu klasificirano je gotovo 5 000 objavljenih tekstova te oko 1 300 neobjavljenih priča, pretežno bajki, ali i šaljivih priča, priča o životinjama i slično. Posljednje, neobjavljene priče čine Arhiv narodnih priča. Radi se o pričama koje su zabilježene uglavnom sredinom 20. stoljeća te u manjoj mjeri i krajem 19. stoljeća.

Zapisi u Arhivu narodnih priča katalogizirani su prema međunarodno prihvaćenom sustavu, katalogu koji je početkom 20. stoljeća objavio Antti AarneAarne, Antti. 1910. Verzeichnis der Märchentypen. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (= FF Communications 3)., odnosno, prema revidiranim i nadopunjenim izdanjima tog kataloga, koja je 1928Aarne, Antti & Thompson, Stith. 1928. The Types of the Folk-Tale: A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (= FF Communications 74).. i 1961Aarne, Antti & Thompson, Stith. 1961. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (= FF Communications 184).. objavio Stith Thompson, a što je označeno akronimom AT ili AaTh i pripadajućim brojem tipa. Danas se za taj klasifikacijski sustav koristi akronim ATU u značenju Aarne-Thompson-Uther, kojim se referira na posljednje prošireno izdanje indeksa koje je 2004. Uther, Hans-Jörg. 2004. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography, based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. I-III. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (= FF Communications 284-286). godine sa suradnicima priredio Hans-Jörg Uther. Za uvid u tipove, njihove opise i odnose te općenito za lakše snalaženje u Arhivu narodnih priča preporučujemo da konzultirate drugo ili treće izdanje Aarne-Thompsonova kataloga koje je dostupno u knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku ili neke od novijih i s ovim katalogom djelomice kompatibilnih mrežnih izvora poput Multilingual Folk Tale Database.

Arhiv je nastao trudom generacija institutskih znanstvenika, prije svega Maje Bošković-Stulli i Divne Zečević, te nepoznatog broja stručnih suradnika. Od 1970-ih godine više se nije nadopunjavao, no u međuvremenu se počeo koristiti umjesto objavljenog kataloga, čiji je naziv i preuzeo.

Iz perspektive povijesti znanosti, radi se o jedinstvenom stručnom pomagalu ključnom za razumijevanje razvoja folkloristike u nacionalnom i globalnom kontekstu, ali i za razumijevanje nastojanja na izgradnji klasifikacijskih sustava u humanističkim znanostima općenito. S obzirom na to da slijedi razrađen, ali za korisnike relativno jednostavan klasifikacijski sustav koji je prihvaćen u međunarodnim razmjerima, Arhiv narodnih priča je ujedno i lako pretraživ, komparativno i opsegom relevantan korpus kontekstualiziranih, neobjavljenih zapisa cjelovitih usmenih priča. Pri njegovoj upotrebi, međutim, treba uzeti u obzir da se radi o radnom pomagalu opterećenom tehničkim i metodološkim nedostacima, pa i nedosljednostima primijenjenog klasifikacijskog sustava. Osim toga, objavljen korpusu nepotpun je u odnosu na inicijalno stanje budući da je tijekom desetljeća upotrebe manji dio zapisa izgubljen (AaTh 426-429, AaTh 481-499 te AaTh 572-589).