Uvjeti korištenja

ief

Objavljeni materijali smiju se javno reproducirati samo u obrazovne, istraživačke i kulturne svrhe. Zahtjev za komercijalnu upotrebu potrebno je uputiti na .

Arhiv narodnih priča: IEF-ov Aarne-Thompsonov katalog

Prilikom korištenja materijala izvor je potrebno navesti u sljedećem obliku:
© Arhiv narodnih priča: IEF-ov Aarne-Thompsonov katalog, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018.

Kartoteka narodnih pjesama poredanih po prvom stihu

Prilikom korištenja materijala izvor je potrebno navesti u sljedećem obliku:
© Digitalna zbirka Kartoteka narodnih pjesama poredanih po prvom stihu, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018.