Impressum

ief

Arhiv narodnih priča: IEF-ov Aarne-Thompsonov katalog

  • Autorica i voditeljica projekta: Marijana Hameršak
  • Fotografije, oblikovanje i izrada mrežnog sučelja: Janko Belaj
  • Stručni suradnici: Božidar Dragišić, Koraljka Kuzman Šlogar, Anamarija Starčević Štambuk
  • Digitalizacija: Kopija promet d. o. o.
  • Stručna obrada digitaliziranih zapisa: Goran Ivasović i Marijana Hameršak

Kartoteka narodnih pjesama poredanih po prvom stihu

  • Autorica i voditeljica projekta: Anamarija Starčević Štambuk
  • Savjetnica: Tanja Perić Polonijo
  • Fotografije, oblikovanje i izrada mrežnog sučelja: Janko Belaj
  • Stručni suradnici: Goran Ivasović, Božidar Dragišić, Marijana Hameršak
  • Digitalizacija: Kopija promet d. o. o.
  • Stručna obrada digitaliziranih zapisa: Goran Ivasović i Anamarija Starčević Štambuk