Impressum

ief

Arhiv narodnih priča: IEF-ov Aarne-Thompsonov katalog

 • Autorica i voditeljica projekta: Marijana Hameršak
 • Fotografije, oblikovanje i izrada mrežnog sučelja: Janko Belaj
 • Stručni suradnici: Božidar Dragišić, Koraljka Kuzman Šlogar, Anamarija Starčević Štambuk
 • Digitalizacija: Kopija promet d. o. o.
 • Stručna obrada digitaliziranih zapisa: Goran Ivasović i Marijana Hameršak

Kartoteka narodnih pjesama poredanih po prvom stihu

 • Autorica i voditeljica projekta: Anamarija Starčević Štambuk
 • Savjetnica: Tanja Perić Polonijo
 • Fotografije, oblikovanje i izrada mrežnog sučelja: Janko Belaj
 • Stručni suradnici: Goran Ivasović, Božidar Dragišić, Marijana Hameršak
 • Digitalizacija: Kopija promet d. o. o.
 • Stručna obrada digitaliziranih zapisa: Goran Ivasović i Anamarija Starčević Štambuk