Arhiv narodnih priča: IEF-ov Aarne-Thompsonov katalog

ief

Arhiv narodnih priča, koji je na ovim stranicama dostupan u digitaliziranom obliku, nastao je sredinom 20. stoljeća trudom generacija znanstvenika Instituta za etnologiju i folkloristiku, osnovanog kao Institut za narodnu umjetnost, prije svega Maje Bošković-Stulli i Divne Zečević, te nepoznatog broja stručnih suradnika. Arhiv je proizašao iz prvog većeg infrastrukturnog projekta Instituta u području usmene književnosti. Riječ je o projektu pokrenutom 1950-ih godina s ciljem objavljivanja hrvatskog kataloga usmenih priča klasificiranih prema različitim sistemima, među kojima je najpoznatiji Aarne-Thompsonov međunarodno prihvaćen sistem tipova priča. Katalog nikada nije objavljen, no zbirka, odnosno Arhiv narodnih priča, i kartoteka koje su nastale u okviru desetljeća rada na planiranom katalogu u međuvremenu su djelomično preuzele njegovu funkciju, te se za njih, posebice za Arhiv počeo koristiti naziv Aarne-Thompsonov katalog.

Arhiv narodnih priča sadrži oko 1 300 cjelovitih etnografskih zapisa usmenih priča, pretežno bajki, šaljivih priča i priča o životinjama, zabilježenih uglavnom od kraja 19. do sredine 20. stoljeća i pohranjenih na posebnim obrascima koji u zaglavlju nose naziv Arhiv narodnih priča prema kojem je nazvana i cijela zbirka. U okviru spomenutog šireg projekta objavljivanja kataloga usmenih priča izrađena je i kartoteka s bibliografskim podacima za oko 5 000 usmenih priča objavljenih u različitim publikacijama, knjigama, kalendarima i časopisima, koja je danas dostupna samo u lističnom obliku.

Zapisi u Arhivu narodnih priča klasificirani su prema različitim klasifikacijskim sistemima, među kojima je ključan onaj koji je početkom 20. stoljeća osmislio Antti AarneAarne, Antti. 1910. Verzeichnis der Märchentypen. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (= FF Communications 3)., a 1928.Aarne, Antti & Thompson, Stith. 1928. The Types of the Folk-Tale: A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (= FF Communications 74). i 1961.Aarne, Antti & Thompson, Stith. 1961. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (= FF Communications 184). revidirao Stith Thompson i za čije se označavanje koriste akronimi AT ili AaTh, odnosno danas ATU, od Aarne-Thompson-Uther, prema posljednjem proširenom izdanju kataloga koje je 2004.Uther, Hans-Jörg. 2004. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography, based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. I-III. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (= FF Communications 284-286). godine sa suradnicima priredio Hans-Jörg Uther. Za razumijevanje imenovanja, odnosno numeracije tipova priča te općenito za lakše snalaženje u Arhivu narodnih priča preporučujemo uvodno upoznavanje s Aarne-Thompson-Utherovom klasifikacijom putem nekog od izdanja kataloga ili putem mrežnih izvora poput Multilingual Folk Tale Database.

Arhiv narodnih priča jedinstveno je stručno pomagalo ključno za razumijevanje razvoja folkloristike u nacionalnom i globalnom kontekstu, ali i za razumijevanje nastojanja na izgradnji klasifikacijskih sustava u humanističkim znanostima općenito. S obzirom na to da slijedi razrađen, ali za korisnike relativno jednostavan klasifikacijski sustav koji je prihvaćen u međunarodnim razmjerima, Arhiv narodnih priča ujedno je i lako pretraživa, komparativno i opsegom relevantna zbirka bogato kontekstualiziranih zapisa usmenih priča. Pri njegovoj upotrebi, međutim, treba uzeti u obzir da se radi o radnom, nedovršenom pomagalu opterećenom tehničkim i metodološkim nedostacima, pa i nedosljednostima primijenjenog klasifikacijskog sustava koji je k tome i nepotpun u odnosu na inicijalno stanje budući da je tijekom desetljeća upotrebe manji dio zapisa i izgubljen (AaTh 426-429, AaTh 481-499 te AaTh 572-589).